Col·laboracions

Cria i reproducció de la tortuga mediterrània
L’Escola de Natura del Mas Batllori col·labora amb la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat en el projecte de cria i reproducció de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni). Això es porta a terme a les instal·lacions que el centre te a tal efecte.
Tanmateix, per tal de que els alumnes de les diferents escoles d’arreu de Catalunya puguin descobrir, diferenciar i preservar aquests rèptils, hem editat un seguit de materials didàctics per fer uns tallers adequats a les edats de la mainada que ajuden a aconseguir aquests objectius.
Col·laboració amb l'Ajuntament de Cornellà del Terri
L'Escola de Natura del Mas Batllori col·labora amb l'Ajuntament de Cornellà del Terri recollint els amfibis i rèptils dins el territori municipal que causen molèsties als veïns, per tal de preservar la fauna autòctona  i ubicar correctament la exòtica.
L'Entitat ha editat un tríptic informatiu sobre les serps de la comarca per a la seva correcte identificació i per clarificar diversos conceptes i actuacions.
Centre receptor d'amfibis i rèptils
Com a centre col·laborador del Departament de Medi Ambient de la Generalitat acollim amfibis i rèptils trobats, cedits o donats per particulars ja siguin de fauna autòctona com exòtica. El centre s'encarrega de contactar amb l'Administració i els centres de recuperació de fauna, com per exemple el CRARC (Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya) amb seu a Masquefa, per tal de ubicar correctament aquests animals..
MAS BATLLORI · Escola de Natura - Casa de Colònies · Pujals dels Cavallers (Cornellà de Terri - Girona) · t. 972 594 538 · info@masbatllori.com